Ik zoek documenten/filmmateriaal

Om documenten te downloaden, kies je in volgend overzicht best eerst voor de afdeling en dan pas voor het document.

Alle documenten zijn per afdeling gerangschikt.   De afdelingen/categorieën staan alfabetisch gerangschikt.  Na een categorie algemene info, vind je volgende afdelingen: deeltijds onderwijs, duaal leren, filmmateriaal, GWW, JGZ/LGW, Logistiek, Organisatiehulp, Specialisatiejaar (7-de), Thuiszorg, Verzorging 5+6, Volwassenenonderwijs en Volwassenenonderwijs Kinderopvang.

Wij werken momenteel aan het up-to-date houden van dit overzicht, waardoor een aantal (oudere) documenten eerstdaags van onze site zullen verdwijnen…

Lees meer over het gebruik van de documenten.

De schaalversies werden aangepast.  Meer concreet: de vermeldingen O, V, G en U (onvoldoende, voldoende, goed en uitstekend) werden aangepast door CN, CB, U en U+, zijnde Competentie niet behaald, Competentie behaald, Uitbreiding en Uitbreiding plus.  Je herkent deze documenten door de vermelding C (competentie) in de bestandsnaam.