Gegevens stagiair thuiszorg 2018-2019

Belangrijk:  

1. nieuwe Europese privacyregels, GDPR (General data protection regulation)

a.       De gegevens die uitgewisseld worden, zijn de gegevens die moeten doorgegeven worden aan de diensten om de stage praktisch organiseerbaar te maken.  Via ingave van je persoonsgegevens geef je (stagair/ouder) toestemming om deze info – via dit platform – door te geven aan de betrokken diensten (stageplaatsen).

b.     Alle ontvangen gegevens worden eind juni 2019 geanonimiseerd.

c.   Voor de uitoefening van je rechten (inzage, recht op verbetering, wissen van je gegevens, …) verwijzen we je door naar www.limburg.be     http://www.limburg.be/privacybeleid

Via deze link kan je de gegevens van je stagiair 7 TBZ ingeven: Gegevens stagiair

2. je werkt best in Chrome, o.a. voor een “uniforme datumweergave”, cfr. de Europese notatie: MM/DD/YY.