Volwassenenonderwijs

Via onderstaande links kan je je cursist inschrijven in het stageplanningssysteem, dit voor stage binnen het VO.

* Uniform brengt de diensten 3 maal per jaar op de hoogte van de ontvangen stage-aanvragen: dit meer concreet op 15 november 2018, 15 januari 2019 en 15 mei 2019.

* Indien je als onderwijsinstelling/opleidingscentrum wenst in te schrijven voor het stageplanningssysteem, kan je de gegevens van je onderwijsinstelling/opleidingscentrum via deze link ingeven (dit dient slechts éénmalig te gebeuren):

Gegevens stageplaats:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduXWQQeONSA_Y2rkaesImHyPWCrlGtQFQV0JCOPVIJjUOEbQ/viewform?usp=sf_link

* Tenslotte nog een laatste link, dit om de gegevens van de cursisten in te geven die wensen stage te lopen. Deze info moet dus pér cursist ingegeven worden:

Gegevens stagiair

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHeZ3jnoLCVAHSNgBSgKU0mRmLstJmujB6CY9mhG9av79aHQ/viewform?usp=sf_link