Charter

Kwaliteitsvolle stages in de zorg, daar gaan we voor!

Op 14 juni ’17  kwamen directies en stagebegeleiders van secundaire scholen personenzorg en directies en mentoren van Limburgse woonzorgcentra samen in het provinciehuis voor de ondertekening van het Charter “Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap zorgkundige in Limburgse woonzorgcentra”.

Het provinciaal Steunpunt Onderwijs – Uniform zet in op het samenbrengen van onderwijs en werkveld en focust op bottom-up samenwerken aan de verbinding tussen onderwijs en werkveld met het oog op kwaliteitsvolle opleidingen en stages.

Met de ondertekening van Charter “Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap zorgkundige in Limburgse woonzorgcentra” engageren de ondertekenaars hun organisatie om de naleving van het charter structureel in te bouwen als vereiste bij de toekenning van stageplaatsen zorgkundige in Limburgse woonzorgcentra. De ondertekenaars verbinden zichzelf en hun organisatie tot het wegwerken van de drempels voor kwalitatieve stage en stagementorschap zorgkundige in Limburgse woonzorgcentra en opleidingsinstellingen, en werk te maken van de streefdoelen zoals geformuleerd in dit charter. Dit met inachtneming van de fasering in het behalen van de streefdoelen, zoals geformuleerd in het charter.

Contact: provinciaal Steunpunt Onderwijs – Uniform – Heidi Gerits (heidi.gerits@limburg.be) en Annick Boelen (annick.boelen@limburg.be)

Volgende scholen en organisaties engageerden zich reeds en ondertekenden het charter:  Ondertekenaars charter_september 2018

Het Charter vind je hier: uniform_charter

Ondertekende je het charter nog niet en wil je je ook engageren – download dan dit formulier  Blancoversie_charter2017 ,onderteken het en bezorg het ons!

Fotoalbum:  https://photos.google.com/share/AF1QipNijQnlUMwfKXr64gmkcAxvuH7ZPo80xd1qHfHeTD27bKZLMR8OMqOxf9zhM3hivQ?key=NGlBRmFUZmJ3ODg0LVlGNDFHZml5eHlUaUg1dTV3

 

charter1