Provinciaal flankerend onderwijsbeleid Limburg (Steunpunt Onderwijs)

Elk schooljaar kiest een grote groep jongeren voor een opleiding waarin ze ‘leren’ en ‘werken’ combineren. Voor sommigen is het een bewuste keuze, voor anderen is het de weg van de laatste hoop. Een aantal onder hen heeft een duidelijk beeld van het beroep dat ze kunnen uitoefenen met een bepaalde kwalificatie, voor anderen is het een sprong in het onbekende. Allemaal koesteren ze de hoop op een goede afloop. Op die optimistische verwachtingen wil het Steunpunt Onderwijs graag actief inspelen: deze opleidingen openen deuren naar een brede en boeiende kennismaking met de wereld van arbeid en tewerkstelling. Er is echter meer nodig om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien in een samenleving die voortdurend in verandering is en waarin vooral hoogopgeleiden waardering genieten.

Autonomie van de jongere centraal

De autonomie van de jongere is onze prioriteit. Jongeren die volop kansen krijgen om hun leerloopbaan zélf in handen te leren nemen, verwerven het nodige zelfvertrouwen om hun horizon te verbreden op de wereld van opleiding, arbeid en tewerkstelling. Jongeren die het heft in eigen handen mogen nemen, krijgen inzicht in hun unieke kwaliteiten en persoonlijke valkuilen. Deze brede oriëntatie en zelfinzicht helpen hen op weg om goed onderbouwde keuzes te maken in de nabije en verdere toekomst. Autonoom leren denken en handelen impliceert een leerproces onder begeleiding van toegewijde mensen die hen oog leren hebben voor nieuwe mogelijkheden en voor persoonlijke keuzes die zich onderweg aandienen – mensen die hen op weg helpen om hun leerloopbaan zoveel mogelijk zelf in eigen handen te kunnen en te willen nemen, met bijzondere aandacht voor jongeren die het meest kwetsbaar in het leven staan.

Rollen versterken

De activiteiten die het Steunpunt Onderwijs ontplooit, zijn gericht op het versterken van de rollen die deze mensen opnemen in het beoogde leerproces. Op welke manier kunnen ze jongeren op weg helpen om, binnen een specifieke setting, te reflecteren over de brede leer-, leef- en werkomgeving in functie van een wenselijke, haalbare en maatschappelijk gewaardeerde leerloopbaan? Op welke manier kunnen de betrokken begeleiders bruggen slaan naar begeleiders in een andere leer- of werk gerelateerde setting, vanuit een gedeelde  verantwoordelijkheid?

Aanvullende ondersteuning en maatwerk

Het Steunpunt Onderwijs neemt een complementaire rol op in het versterken van de betrokken actoren. Het ontplooit geen initiatieven naast de werking van andere partners, maar speelt in op de noden en de vragen die deze organisaties aandragen. We leveren ‘maatwerk’ en werken vraag gestuurd: de voorliggende noden en de reeds beschikbare competenties vormen het uitgangspunt voor het opzetten van een gedegen complementaire samenwerking met andere organisaties. Dit met het oog op het versterken van begeleidersvaardigheden op het terrein.