Uni-form wil werken vanuit de noden van het werkveld en streeft naar een consensus tussen onderwijsbehoeften en behoeften van de betrokken sector. Wat uitgewerkt wordt moet gedragen zijn en, indien nodig, kunnen bijgestuurd worden. Het gaat om een proces, een ontwikkeling en is dus nooit “af”.  Uni-form streeft een maximale afstemming tussen onderwijs en arbeid na door samen te werken aan hetzelfde doel en te werken aan objectivering. Op die manier ondersteunt en verhoogt Uni-form de kwaliteit in zorg en, in de brede zin van het woord, voor het secundair onderwijs (en gelijklopende opleidingen in het volwassenenonderwijs).

Geplaatst op door beheerder | Reacties staat uit voor Uni-form